AMPUTACJA NIE JEST
JEDYNYM SPOSOBEM LECZENIA
STOPY CUKRZYCOWEJ

Zespół stopy cukrzycowej występuje u prawie 10% osób chorych cukrzycę. Nieleczona stopa cukrzycowa powoduje nieodwracalne zmiany, które często kończą się amputacją. Właściwe i rozpoczęte odpowiednio wcześnie leczenie oraz przestrzeganie zaleceń pozwala uniknąć najgroźniejszego powikłania zespołu stopy cukrzycowej.


W Polsce prawie co godzinę ktoś traci nogę z powodu źle leczonego zespołu stopy cukrzycowej
Współczesna wiedza, a także doświadczenie wielu krajów wskazuje, że leczenie – jeśli ma być skuteczne – musi być prowadzone przez zespół ściśle ze sobą współpracujących specjalistów zorganizowanych w ramach poradni czy ośrodków stopy cukrzycowej.

dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska


Wydarzenia

PLENEROWA PORADNIA STOPY CUKRZYCOWEJ W KIELCACH

7 maja na Rynku w Kielcach znów stanęła Plenerowa Poradnia Stopy Cukrzycowej. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pikniku zdrowotnym Wyprzedzić Cukrzycę, który był zorganizowany jako impreza towarzyszące XVII Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.


Partnerzy kampanii

Facebook