Gdzie uzyskać pomoc?

W Polsce nie ma wielu wyspecjalizowanych placówek zajmujących się zespołem stopy cukrzycowej. Mamy nadzieję, że będą one powstawać i niebawem w każdym większym mieście chorzy będą mogli zgłosić się po pomoc. Tutaj znajdziesz adresy istniejących poradni.

GDAŃSK
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Regionalne Centrum Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna
Oddział Stopy Cukrzycowej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349 26 04 (05)
www.uck.gda.pl

KRAKÓW
Klinika i Katedra Chorób Metabolicznych przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Poradnia Diabetologiczna
Gabinet Stopy Cukrzycowej
ul. Kopernika 15
31-501 Kraków
tel. 12 424 83 13 (14)
www.metabol.cm-uj.krakow.pl

LUBLIN
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Katedra Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej
ul. Staszica 13
20-081 Lublin
www.umlub.pl

POZNAŃ
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce Szpital im. Fr. Raszei
Poradnia Diabetologiczna
Zespół Stopy Cukrzycowej
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
www.raszeja.poznan.pl

WARSZAWA
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie
Poradnia Diabetologiczna Stopy Cukrzycowej
piętro I, blok A
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 65 – rejestracja
tel. 22 599 21 02 – poradnia
www.spcsk.amwaw.edu.pl

WROCŁAW
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel. 71 774 77 57
www.dobrzynska.wroc.pl