XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

17 - 21 września 2014, Wrocław


We Wrocławiu odbył się XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

W dniach 17-21 września 2014 r. byliśmy obecni na XL Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Chcieliśmy zwrócić uwagę tej grupy specjalistów na problem zespołu stopy cukrzycowej, który wymaga bardzo interdyscyplinarnego traktowania. W leczeniu tego powikłania potrzebny jest zespół, w skład którego wchodzą diabetolodzy, chirurdzy oraz ortopedzi. Wierzymy, że uda nam się przekonać lekarzy tej specjalności, że bardzo potrzebujemy ich uwagi, wiedzy i doświadczenia.